Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Пустовіт Григорій, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничо-математичної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Остапчук Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету

 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безкоровайна Ольга, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання іноземних мов Рівненського державного гуманітарного університету

Білавич Іван, кандидат педагогічних наук, доктор філософії PhDr, викладач І клініки анестезіології та інтенсивної терапії Варшавського медичного університету (Республіка Польща)

Вихрущ Анатолій, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського

Зварич Ірина, доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземної філології та перекладу Київського національного торговельно-економічного університету

Кобилянський Олександр, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Вінницького національного технічного університету

Кучай Тетяна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

Лукасієвич Роланд, доктор гуманітарних наук у галузі педагогіки І кафедри педагогіки Інституту педагогіки і психології Вищої школи менеджменту у Варшаві (Республіка Польща)

Лунячек Вадим, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу  Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

Пелех Юрій, доктор педагогічних наук, професор, проректор із науково-педагогічної та науково-методичної роботи Рівненського державного гуманітарного університету

Петренко Оксана, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету

Савчук Борис, доктор історичних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітніх технологій імені Богдана Ступарика Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Сіройц Здзіслав, доктор габілітований соціальних наук у галузі педагогіки, професор, професор кафедри педагогіки Інституту педагогіки і психології Вищої школи менеджменту у Варшаві (Республіка Польща)

Сойчук Руслана, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету

Черній Алла, кандидат політологічних наук, доцент, ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Чирва Галина, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини