Інформація про видання

Рік заснування
Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» заснований у 1994 р.
Засновник
Журнал видається Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
Тематична спрямованість
Висвітлення результатів наукових досліджень в галузі педагогічних наук.
Періодичність видання
Щоквартально (чотири рази на рік)
Мови видання
У журналі публікуються наукові статті на українській, англійській та інших мовах (за вибором автора), не призначених для публікації у інших виданнях.
Мета журналу
Сприяння оприлюдненню результатів наукових досліджень як провідних вчених, докторантів аспірантів та пошукувачів наукових ступенів й вчених звань. Розкриття цієї мети забезпечує координацію фундаментальних й прикладних наукових досліджень різних фахівців та сприяє їх актуалізації. Журнал «Нова педагогічна думка» публікує результати наукових досліджень, оглядові статті та дискусійні матеріали в галузі педагогіки. Журнал розраховано на спеціалістів в означеній галузі знань, викладачів вищих навчальних закладів та наукових працівників.
ISSN: 2520-6427
DOI:10.37026/2520-6427