Політика журналу та рецензування

Політика журналу

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» практикує політику відкритого доступу для користувачів на основі принципів вільного поширення та обміну наукової інформації. Зміст збірника перебуває у вільному безкоштовному доступі для користувачів інтернету або його / її установи. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у цьому журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає визначенню BOAI (Budapest Open Access Initiative) щодо відкритого доступу. 


Редакційна політика

Редакційна колегія наукового видання дотримується етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, спираючись на рекомендації комітету з видавничої етики, а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Редакційна політика журналу базується на принципах:

  • об’єктивності та неупередженості у відборі статей;
  • збереження всіх структурних компонентів статті;
  • «сліпого» рецензування статей;
  • дотримання авторських прав;
  • дотримання графіку виходу журналу.

Редакційна колегія збірника засуджує прояви академічного плагіату в статтях та вживає заходів для його недопущення.

Рецензування

Мета рецензування полягає у підвищенні якості матеріалів наукових статей, які публікуються у науковому збірнику. Рецензування статей здійснюється членами редакційної колегії, яка визначає відповідність матеріалів до тематики журналу,  а також визначає наукову цінність авторського оригіналу. Редакційна колегія призначає рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

Надіслані статті рецензуються за рішенням редколегії журналу і при необхідності редагування  відправляється авторові (співавторам) на доопрацювання. Рішення редколегії про прийняття статті до публікації, доопрацюванні або її відхиленні доводиться редколегією до відома автора (співавторів) не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття редколегією журналу відповідного рішення. Повернення редколегією рукопису статті на доопрацювання не означає, що стаття прийнята до публікації.
Рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який забороняється  передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, що не мають на те повноваження від редколегії.

Зовнішнє рецензування здійснюється кваліфікованими фахівцями,  що мають наукові праці з проблематики статті. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження та з його згоди.

Редколегії журналу належить виняткове право прийому і відхилення статті, спрямованої в журнал з метою її публікації. Рішення редколегії є остаточним. Допрацьований варіант надається в редакцію разом з початковою версією. Редколегія зберігає за собою право скорочувати статті і у разі потреби піддавати їх літературній редакції.
Рецензування здійснюється за такими положеннями:

  • відповідність статті тематичній спрямованості наукового фахового видання та спеціальності, за якими видання публікує наукові праці;
  • відповідність змісту статті зазначеній назві;
  • наявність необхідних структурних компонентів статті;
  • наявність новизни у статті.

Усі матеріали подані для публікації журналі «Нова педагогічна думка» проходять перевірку на рівень унікальності авторського тексту, що  визначається за допомогою програмного забезпечення «Антиплагіат». У разі виявлення плагіату стаття відхиляється або надсилається на доопрацювання, якщо не оформлено відповідно до вимог джерело або цитата.