ПАСТИРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ДІТЕЙ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – 40-ВІ РОКИ ХХ СТ.)

  • Галина Білавич Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Іван Білавич Варшавський медичний університет
  • Оксана Блавт Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: пастирська діяльність, священники, діти, рух за здоровий спосіб життя, здоров’я.

Анотація

Українське духовенство взяло активну участь у русі за здоров’язбереження українства. Організовуючи лекційно-пропагандистську роботу з-поміж селянства, поширюючи гігієнічні знання, улаштовуючи місячники та дні тверезості, антиалкогольні свята та інші акції, священники, студенти-богослови, чернечі згромадження разом із громадськими діячами в доступній формі вели пропаганду здорового способу життя серед батьків та дітей. Антиалкогольне й протинікотинове виховання тісно поєднувалося з громадсько-патріотичним, фізичним, морально-етичним, господарсько-економічним та гігієнічним.

Опубліковано
2020-03-11