МОТИВАЦІЯ ЗДОРОВ’ЯТВОРЧОСТІ ПЕДАГОГІВ В РЕАЛІЯХ СУЧАСНОСТІ

  • Людмила Смольська Національний університет водного господарства і природокористування
Ключові слова: здоров’я, якість життя, здоров’ятворчість, мотивація вчителів, самомотивація, стратегія, цінності, стиль життя, метакогнітивний процес, курси підвищення педагогічної кваліфікації.

Анотація

У статті доведено, що провайдерами здоров’ятворчості на сучасному етапі розвитку освіти мають стати педагоги, а системне навчання лідерству для здорового способу життя необхідно здійснювати засобами підвищення педагогічної кваліфікації, використовуючи відповідні матеріали. На основі теоретичного аналізу, практичного досвіду та креативного синтезу зроблено спробу дати визначення поняттю здоров’ятворчості та її мотивації як метакогнітивного процесу; запропоновано структуру цієї мотивації та означено її складові; розроблено стимульні матеріали для слухачів курсів підвищення кваліфікації, що мають сприяти оволодінню прийомами мотивації здоров’ятворчості. 

Опубліковано
2020-03-11