ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ПЕРСОНАЖАМИ У ТВОРАХ ІЗ МІФОЛОГІЧНОЮ ОБРАЗНІСТЮ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  • Юлія Сидоренко
Ключові слова: міфологічні персонажі, взаємозв’язок персонажів, пообразний аналіз, методична модель, міфологічна образність.

Анотація

Стаття присвячена питанню вивчення системних зв’язків між головними персонажами та міфологічними образами як важливого елемента в процесі шкільного аналізу художніх творів. Представлено етапи навчальної діяльності в процесі вивчення взаємодії між персонажами. Описано спеціально адаптовані види пообразного аналізу, як-от аналіз персонажа за розвитком сюжету, осмислення внутрішніх пріоритетів персонажів, дослідження взаємозв’язків між міфологічними образами-персонажами. Основну увагу закцентовано на програмових (9 – 11 класи) художніх творах: «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського, «Лісова пісня» Лесі Українки, «Енеїда» І. Котляревського, «Дім на горі» В. Шевчука.

Опубліковано
2020-03-11