ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН ТА СПІЛКУВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

  • Володимир Омельчук Рівненський державний гуманітарний університет
  • Наталія Мартолог Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Ключові слова: міжособистісні взаємини, спілкування, педагогічний такт, професійне спілкування, толерантність, комунікативні здібності.

Анотація

У статті розглядається проблема взаємовідносин та спілкування як суттєвий чинник, що забезпечує розв’язання складних навчально-виховних завдань. Особлива увага акцентується на важливості використання педагогічної спадщини Василя Сухомлинського у вирішенні означеної проблеми.

Опубліковано
2020-03-12