ГАЛИЦЬКА ТА КАРПАТО-РУСЬКА ТРАДИЦІЇ ЦЕРКОВНО-МОНОДІЙНОГО СПІВУ ХІХ СТОЛІТТЯ (на прикладі монострофних кондаків)

  • Богдан Жулковський Волинська обласнадержавна адміністрація
Ключові слова: богослужбовий монодійний спів, монострофний кондак, гімнографія, галицька традиція, карпато-руська традиція.

Анотація

У статті окреслено ознаки значно більшої архаїчності карпато-руських гімнів порівняно з галицькими. Класифіковано музичні структури кондаків. Встановлено, що аналогічні форми були характерні для ранньовізантійських тропарів.

Опубліковано
2020-03-12