Ціннісні виміри сучасної позашкільної освіти

  • Григорій Пустовіт Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти https://orcid.org/0000-0001-7754-0249
Ключові слова: позашкільна освіта, заклади позашкільної освіти, провідні домінанти, ціннісний вимір, діти й учнівська молодь.

Анотація

У статті здійснено системний аналіз теорії і практики сучасної позашкільної освіти, виокремлено й схарактеризовано сутність десяти провідних домінант у розвитку цієї унікальної освітньо-виховної системи, що за змістом і результатами освітньо-виховної, розвивальної і соціалізуючої діяльності набуває сьогодні незаперечного ціннісного значення у формуванні зростаючої особистості як громадянина і патріота.

Опубліковано
2020-06-04