Діяльність педагогічного інституту соціального виховання, нормальної і дефективної дитини при психоневрологічній академії (20-і роки хх ст.)

  • Марія Бондарець Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: «морально дефективне дитинство», «важкі» діти, Педагогічний інститут соціального виховання, вивчення нормальної і дефективної дитини, Психоневрологічна академія, експериментальна педагогіка.

Анотація

У статті схарактеризовано діяльність Педагогічного інституту соціального виховання, нормальної
і дефективної дитини при Психоневрологічній академії у контексті проблеми «морально дефективного
дитинства». З’ясовано, що метою створення Інституту у 1921 р. була підготовка виховного персоналу в дитячі установи для нормальних і дефективних дітей, а його основні завдання полягали у вивченні природи психоневропатій і дефективності дітей,
розробці методів дослідження дитячої особистості, виробленні критеріїв діагностики й визначення ступенів та глибини ушкодження, а також створенні методів навчання й виховання при різних видах і ступенях дефективності. Ідейне гасло Інституту:
«Через вивчення особистості дитини – до виховання громадянина й оздоровлення суспільства». Інститут
мав державне фінансування й підтримку.
У 1923 р. в Інституті функціонувало чотири факультети: основний факультет, педологічний (педологічне відділення і відділення фізичного виховання), психолого-рефлексологічний і факультет дитячої дефективності.
Освітня програма, яку пропонував Інститут, відрізнялася від існуючих на той момент: значна увага приділялася трудовому елементу виховання й надавався пріоритет практичним заняттям над теоретичними.
У контексті проблеми морально дефективного дитинства з’ясовано, що в Інституті проводилася
масштабна позааудиторна робота: працювала добровольча дитяча інспекція – дружина по боротьбі з дитячою безпритульністю; гурток дитячої кримінології; семінар з етичної дефективності дитини; гурток із вивчення дитячої психопатології.
У жовтні 1924 р. Інститут був перейменований в Інститут педології й дефектології, а в червні 1925 р. – ліквідований як самостійна організація і включений до складу Ленінградського державного педагогічного інституту ім. А. І. Герцена.

Опубліковано
2020-09-02