Україна під «новою парасолькою грамотності»

  • Неллі Бондаренко Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ
Ключові слова: грамотність, нова грамотність, «нова парасолька грамотності», медіаграмотність, (аудіо)візуальна грамотність, інформаційна грамотність, інформаційно-комунікаційна грамотність.

Анотація

У статті відстежено трансформацію традиційного поняття «грамотність», зумовлену стрімким розвитком надсучасних технологій та урізноманітненням способів передачі інформації. Акцентовано на актуальності формування здатності вільно переходити з однієї знакової системи на іншу, розпізнавати, оцінювати, інтерпретувати й перекодовувати за потреби інформаційні структури. Окреслено, обґрунтовано й по-сучасному інтерпретовано розширене
категорійне поле новітньої грамотності, об’єднане під «новою парасолькою грамотності», а також накреслено шляхи її формування.

Опубліковано
2020-09-03