Готовність педагогів до інноваційної методичної роботи в закладах загальної середньої освіти

  • Світлана Майданенко КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради
Ключові слова: методична робота, інноваційна методична робота, традиційна методична робота, інновації, педагогічна культура.

Анотація

У статті звернено увагу на те, що традиційна система організації методичної роботи в закладах загальної середньої освіти повною мірою не задовольняє запити сучасної школи, орієнтованої на нове осмислення методичної роботи як важливого чинника реалізації Концепції «Нова українська школа». Доведено, що на сучасному етапі розвитку освіти спостерігається тенденція до затребуваності суспільством інновацій в освіті, що зумовлює необхідність розробки принципово нових підходів до взаємодії педагогічної науки та практики, запровадження сучасних технологій методичного менеджменту.

Опубліковано
2020-09-03