Професійно орієнтований підхід у розвитку професійної креативності студентів у процесі навчання англійської мови

  • Христина Вербицька Львівський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: профессиональная подготовка, профессиональная креативность, профессионально ориентированный подход, развитие креативных способностей.

Анотація

У статті досліджено проблему розвитку професійної креативності студентів нефілологічних спеціальностей у процесі навчання англійської мови. Визначено, що професійно орієнтоване навчання за умови інтеграції зі спеціальними дисциплінами, використання методів навчання, що спрямовані на вирішення професійних завдань, імітацію професійної діяльності та продукування креативних ідей, допоможуть розвивати професійну креативність студентів.

Опубліковано
2020-09-04