Проєктне навчання мови у компетентнісному дискурсі

  • Ірина Корнієненко Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Ключові слова: проєктне навчання, компетентнісне навчання, мовна компетентність, розвиток мовця, мовленнєва особистість.

Анотація

У статті зроблено спробу поглибити уявлення про специфіку та висвітлити можливості проєктного формування в учнів мовної компетентності. Компетентнісна мовна освіта школярів розглядається як хід і результат предметного навчання, пов’язаного з мовним розвитком особистості, здатної діяти
за допомогою мовних засобів у навчальному процесі та в широкому соціально-культурному контексті, зокрема у майбутній професійній діяльності. Розкриваються активні форми й можливості проєктного навчання української мови з метою ефективного формування в учнів мовних компетентностей, зокрема правописної. Аналізуються актуальні тематичні дослідження, висвітлюються характерні особливості та значні переваги проєктного навчання. Звертається увага на активізацію самостійної пізнавальної діяльності учнів та формування в них здатності усвідомлювати мету своєї роботи, планувати її виконання й добирати для цього відповідні засоби, оцінювати результати власних зусиль та вносити відповідні корективи у пізнавальний процес тощо.
Представлено опис інформаційно-ігрового навчального проєкту «Зміни до українського правопису», що має на меті рельєфне визначення правописних позицій та їх емоційне сприйняття і логічне засвоєння.

Опубліковано
2020-09-07