Ефективність методу «фішбоун» у процесі навчання англійської мови

  • Мар’яна Сокол Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
  • Ольга Царик Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  • Надія Гупка-Макогін Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: метод «фішбоун», робота в парах, робота в групах, причинно-наслідкові зв’язки, аналіз інформації.

Анотація

У статті схарактеризовано метод «фішбоун»,основне завдання якого – розвивати в здобувачів освіти під час роботи в групах або парах навички критичного мислення та роботи з інформацією, вміння ставити і розв’язувати проблеми; допомогти у встановленні взаємозв’язку між причинами та наслідками іншомовної компетентності, здійсненні обґрунтованого вибору. Доведено ефективність використання даного методу на практичних заняттях з англійської мови.

Опубліковано
2020-09-07