Модель формування готовності вчителів початкової школи до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання

  • Віталій Донець Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь», м. Вінниця
Ключові слова: модель, инновационная деятельность, учителя начальной школы, инклюзивное обучение.

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано питання готовності вчителів початкових класів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання, що
дозволяє їм не лише адаптуватися до сучасних змін в освітньому просторі, а й удосконалити у зв’язку з цим власну професійну діяльність, зацікавити та мотивувати учнів до навчання, створити їм оптимальне освітнє середовище. Представлено авторську структурно-функціональну модель формування готовності вчителів початкових класів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання, де визначено компоненти готовності (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний, емоційний); критерії готовності (цільовий, знаннєвий, операційний, коригувальний, вольовий), а також їхні показники та рівні (початковий, середній, достатній і креативний).

Опубліковано
2020-09-07