Міжпредметні зв’язки змісту профільного навчання географії учнів закладів загальної середньої освіти

  • Ірина Удовиченко Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, географія, навчання, профільне спрямування, заклади загальної середньої освіти.

Анотація

У статті акцентовано увагу на значенні міжпредметних зв’язків у шкільному навчанні на сучасному етапі розвитку освіти, що обумовлено нинішнім рівнем розвитку науки та вимогами до ступеня освіченості випускників закладів загальної середньої освіти, зокрема профільного спрямування. На основі
міжпредметних зв’язків, використаних під час опанування учнями змісту географії на профільному рівні, подано приклади запитань, завдань та тем уроків
інтегрованого спрямування.

Опубліковано
2020-09-08