Специфіка роботи над елементами хорової звучності в хоровому колективі

  • Оксана Дeм’янюк Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: співацьке дихання, стрій, інтонація, ансамбль, нюансування, дикція, артикуляційний апарат, елементи хорової звучності.

Анотація

ів хорової звучності (ансамбль, стрій, дикція, динаміка (нюансування), агогіка) як ключових компонентів (складових) хорового виконавства аналізується
специфіка вокальної роботи в хоровому колективі. В цьому контексті неабияка увага приділяється тлумаченню співацького хорового дихання, бездоганне
застосування якого створює необхідні умови для роботи над ключовими елементами хорової звучності.

Опубліковано
2020-09-08