Світоглядна позиція І. Гізеля у духовній діяльності XVII століття

  • Олександр Цісар Національний Університет «Острозька академія»
Ключові слова: «створена природа», розум, інте- лект, чуттєве пізнання, матерія, субстанція, мораль.

Анотація

У статті представлено світоглядну позицію І. Гізеля через призму його духовної діяльності у ХVII столітті. Окреслено моральне вчення, релігійне пізнання,антропологічну концепцію людини та її особистості,
а також тісний взаємозв’язок пізнання, поглядів, концепцій поведінки. Доведено, що ідеї цивільного гуманізму, суспільного життя, вільна праця є сенсом життя людини, а свобода – вагомим критерієм у формуванні
та розвитку її здібностей та діяльності.

Опубліковано
2020-12-14