Organization of teacher-student interaction in the conditions of technological learning

  • Anatolii Sytchenko V.O. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University
  • Tamila Yatsenko National Academy of Educational Sciences of Ukraine
Ключові слова: організація навчального проце- су, навчальна взаємодія, вільне навчання, навчальний проєкт, технологізоване навчання.

Анотація

У статті висвітлюються організаційні можливості навчання, важливою ознакою якого є партнерська взаємодія вчителя й учнів, що виступає основою успішного пізнавального процесу. Автори наголошують, що навчальна взаємодія реалізується в умовах технологізованого освітнього процесу та успішно відбувається завдяки чіткому розподілу функціональних
обов’язків його учасників. Окреслюються особливості навчальної взаємодії, що стосуються фахової підготовки вчителя та розвитку в учнів уміння вчитися. Зазначається, що важливим чинником партнерської взаємодії суб’єктів освітнього процесу є волевиявлення учнів, які добровільно і з готовністю сприймають настанови вчителя. Це сприятиме не лише здобуттю предметних компетентностей, а й формуванню самодостатньої особистості, здатної робити свідомий вибір діяльності, добирати відповідні засоби її виконання та відповідати за результати своєї навчальної або професійної роботи. Особистісна спрямованість вільного партнерства та навчальної взаємодії набирає особливої потужності під час вивчення художнього твору, зважаючи на його духовний потенціал, реалізація якого залежить від операційної здатності учнів працювати над прочитаним. Партнерська взаємодія суб’єктів навчання реалізується через умотивовану постановку навчального завдання, визначення його виконавців і надання їм орiєнтовної основи діяльності, поетапне закріплення від
повідних розумових дій, тобто внаслідок розроблення і здійснення навчального проєкту, а також перевірки його ефективності, поширення в освітньому середовищі.

Опубліковано
2020-12-17