Гуманістична технологія М. Монтессорі в системі спеціальної освіти України

  • Ілона Дичківська Рівненський державний гуманітарний університет
  • Наталія Федорова Рівненський державний гуманітарний університет
  • Оксана Борисова Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: гуманістична технологія М. Монтессорі, спеціальна освіта, діти з особливими освітніми потребами, багаторесурсність, трансформація.

Анотація

У статті здійснено аналіз психолого-педагогічних поглядів М. Монтессорі на освіту дітей з особливими освітніми потребами. Обґрунтовано зміст гуманістичної технології М. Монтессорі, що включає систему наукових і духовних знань, навички й уміння, оволодіння якими забезпечує формування гармонійно розвиненої, творчої, суспільно активної особистості. Зміст освіти за гуманістичною технологією М. Монтессорі визначається конкретними навчальними розділами, необхідними у розвитку дитини з особливими освітніми потребами (навички практичної повсякденної діяльності, сенсорний розвиток, математичний та мовленнєвий розвиток, навчання письма та читання, космічне виховання). Доведено, що педагогічні погляди М. Монтессорі не втратили своєї актуальності й донині, а гуманістична технологія видатної вченої є перспективною для організації інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами, зокрема її елементи доцільно використовувати у корекційному освітньому процесі спеціальних закладів загальної середньої освіти.

Опубліковано
2020-12-17