Розроблення моделі методичної компетентності майбутніх викладачів психології

  • Наталя Кошелева Донбаський державний педагогічний університет
Ключові слова: компетентнісний підхід, модель методичної компетентності, методична підготов- ка, методична діяльність, дидактичне проєктуван- ня, майбутні викладачі психології.

Анотація

У статті окреслено проблему формування методичної компетентності майбутніх викладачів психології. Сформульовано пропозиції щодо зміни змісту і форм їхньої методичної підготовки на основі компетентнісного підходу. Обґрунтовано необхідність розробки моделі методичної компетентності майбутніх викладачів психології як теоретичної основи процесу її формування. Визначено компоненти представленої моделі та схарактеризовано їхній зміст. Доведено ефективність використання засобів дидактичного проєктування з метою формування досліджуваної компетентності. Запропоновано використовувати магістрантами розробку дидактичних проєктів з підготовки бакалаврів-психологів та здійснювати їхню апробацію під час педагогічної практики. Даний підхід дозволяє забезпечити наявність досвіду методичної діяльності в майбутніх викладачів психології і сприяє формуванню їхньої методичної компетентності.

Опубліковано
2020-12-17