Композити в сучасній англійській мові як складова семантичної конденсації лексики

  • Ірина Онищенко Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк
  • Анжеліка Яновець
Ключові слова: функціонування, складне слово, композита, лінгвістичні дослідження, словоскладання, словотворення, семантична конденсація, інформативність, потенціал, тенденції.

Анотація

У статті окреслено роль композитології – науки про складне слово, що розвивається на фоні автономізації словотворення й обумовлена становленням словотворення як самостійної галузі лінгвістичних досліджень. Доведено, що виникнення композитів – це не специфічний процес, обумовлений широким розповсюдженням в сучасній англійській мові словоскладання, а передусім один із проявів загального процесу семантичної конденсації лексики, що відбувається в багатьох мовах. Обґрунтовано, що ретельне вивчення  продуктивних типів формування складних лексем допомагає виявити нові тенденції та закономірності у використанні наявних мовних засобів при формуванні новотворів, що являють собою активно діюче джерело збагачення словникового складу англійської мови на сучасному етапі її розвитку.

Опубліковано
2020-12-17