Соціально обдарована особистість: здібності, якості, розвиток

  • Наталія Лавриченко Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Ключові слова: соціальна обдарованість, соціальний інтелект, емоційний інтелект, соціальна діяльність.

Анотація

У статті здійснено аналіз соціальної обдарованості в теоретичному і процесуальному (діяльнісному) аспектах. Визначено специфіку соціальної обдарованості, зумовлену природними задатками й набутими здібностями (соціальний інтелект, емоційний інтелект, здатність до міжособистісної і колективної взаємодії) особистості.

Опубліковано
2020-12-17