Трансформація лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя словесника в умовах викликів сьогодення

  • Леся Златів Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: лінгвометодична підготовка учителя-словесника, професійна компетентність учителя-словесника, методична компетентність учителя-словесника, лінгвометодична компетентність учителя-словесника, трансформація.

Анотація

У статті проаналізовано наукові засади лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя-словесника в контексті ієрархічної тріади понять «професійна компетентність учителя-словесника», «методична компетентність учителя-словесника», «лінгвометодична компетентність учителя-словесника». Сформулювано авторське визначення поняття «лінгвометодична компетентність майбутнього вчителя-словесника». Виокремлено низку актуальних проблем, що постали в умовах трансформаційних процесів у освітній галузі й поглибились під упливом викликів сьогодення, висловлено міркування щодо шляхів розв’язання означених проблем, окреслено перспективні напрями трансформації лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів-словесників.

Опубліковано
2020-12-21