Особливості самовдосконалення як категорії розвитку особистості учня

  • Лілія Коврігіна Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  • Ольга Орлова Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: особистісне самовдосконалення, удосконалення, самоствердження підлітка, самовираження, становлення особистості.

Анотація

У статті здійснено категоріальний аналіз поняття особистісного самовдосконалення, окреслено його лексичне значення та розглянуто як соціально-особистісне явище в контексті усвідомленої взаємодії людини з конкретним соціальним середовищем. Обґрунтовано доповнення поняття "самовдосконалення" означальним терміном "особистісне" та визначено першорядну роль самого суб’єкта щодо актуалізації можливостей подальшого системного руху в моделі суспільних відносин. Проаналізовано та уточнено визначення ключової категорії відносно учня базової середньої школи. Окреслено нові внутрішні позиції підлітка та виникнення його особливих потреб.  Обґрунтовано актуальність особистісного самовдосконалення учнів саме в цей віковий період. Здійснено порівняльний аналіз рівня психічного та особистісного розвитку молодших школярів та учнів базової середньої школи. Визначено докорінні зміни і співвідношення основних змін у змісті і співвідношенні мотиваційних тенденцій особистості підлітка.

Опубліковано
2020-12-21