МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ MOZABOOK ПРИ ПРОВЕДЕННІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО УРОКУ МАТЕМАТИКИ

  • Ірина Морквян Комунальний заклад «Харківський університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області»
Ключові слова: математика, компетентнісний урок, програмне середовище, Mozaik, програмний комплекс, MozaBook

Анотація

У статті  порушено проблему важливості впровадження основних ідей компетентнісного підходу на уроках математики. Авторами розкрито суть компетентнісного уроку. Звертається увага, що його методична структура складається з таких полів: цілепокладання, мотиваційне, змістове, технологічне, емоційне та рефлексивне. Зроблено акцент на необхідності формування у здобувачів освіти здатності виконувати відсоткові обчислення. Визначено перелік понять, що розглядаються в розділі «Відсотки» («відсоток», «відношення», «пропорція», «масштаб», «відсоткові розрахунки» тощо).

Окреслено методичні аспекти застосування інструментів інтерактивної платформи Mozaik Education, складовою якої є інтерактивний освітній програмний комплекс MozaBook,  при проведенні компетентнісного уроку узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок із теми «Відношення та пропорції». З урахуванням особливостей кожного з полів методичної структури компетентнісного уроку авторами було запропоновано розроблені приклади вправ і завдань; визначено інтерактивні вправи, що доречно застосовувати для здійснення мотивації учнів до навчання й створення ситуації успіху. Представлено приклад наповнення у  програмному комплексі MozaBook електронного зошита завданнями, теоретичними відомостями й іншими інтерактивними елементами або інструментами. Описано можливе їх застосування протягом уроку.

Опубліковано
2022-06-21