Розвиток оцінювально-аналітичної компетентності педагога як умова дотримання професійного стандарту

  • Оксана Лютко Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  • Володимир Зиль Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: оцінювально-аналітична компетентність, оцінювальна діяльність педагога, процес оцінювання, формувальне оцінювання.

Анотація

У статті доведено, що система оцінювання навчальних результатів здобувачів освіти має бути: відкритою, чіткою, об’єктивною, мотивуючою, спрямованою на те, щоб заохотити учнів спробувати різні моделі досягнення результату без ризику отримати за це негативну оцінку.

Окреслено структуру оцінювально-аналітичної компетентності педагогів, зокрема доведено, що вона включає три основні складові: знання, досвід, ціннісне ставлення. Зважаючи на це, педагог володіє ґрунтовними знаннями про оцінювання як важливий процес, що сприяє індивідуалізації освіти, підвищенню навчальної мотивації та самостійності учнів, розвитку їхніх індивідуальних здібностей, досвідом, тобто здатністю застосовувати принципово інший підхід до організації системи контролю та оцінювання досягнень учнів як суб’єктів навчання, та здатний реалізувати формувальне оцінювання, тобто оцінювання прогресу учнів як суб’єктів соціальних відносин.

Наголошено, що дистанційний формат навчання мінімізує методи розвитку оцінювально-аналітичної компетентності педагога, однак для сучасного вчителя ідея безперервної освіти допомагає вирішити означену проблему.

Опубліковано
2022-11-04