Конститутивні аспекти підвищення фахового рівня педагогів у закладах післядипломної педагогічної освіти щодо створення інклюзивного освітнього середовища

  • Тетяна Абрамович Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: професійна компетентність, психологічна компетентність, інклюзивне освітнє середовище, діти з особливими освітніми потребами, слухачі, курси підвищення кваліфікації, післядипломна педагогічна освіта.

Анотація

У статті виокремлено чинники, що зумовлюють актуальність проблеми підготовки вчителів до роботи в інклюзивних класах. Наголошено на змінах у нормативно-правових документах, що передбачають підвищення кваліфікації педагогів у напрямі роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та визначальну роль у цьому процесі закладів післядипломної педагогічної освіти. На основі аналізу результатів педагогічних досліджень означено ключову позицію вчителя в організації роботи із дітьми з особливостями в розвитку, який має бути як професійно, так і психологічно готовим до виконання такої діяльності.

Схарактеризовано процес підвищення кваліфікації педагогів щодо створення інклюзивного середовища у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти за тематичним напрямом «Створення інклюзивного освітнього середовища та особливості інклюзивного навчання». Наголошено на інтерактивних формах роботи, що використовуються у ході дистанційного навчання та покликані активізувати потенціал педагога. Зазначено, що особлива увага приділяється моделюванню професійних ситуацій, зокрема розглянуто необхідність проведення конференції з обміну досвідом як можливості слухача презентувати власні результати роботи. Актуалізовано думку про те, що після проходження курсів підвищення кваліфікації в педагогів формується низка професійних складових (когнітивна, операційна, мотивація до діяльності та її рефлексія), що забезпечують успішну роботу з дітьми з особливостями в розвитку. Зазначено, що завдяки навчанню на курсах підвищення кваліфікації зростає психологічна готовність педагога до роботи в інклюзивному класі через розвиток навичок вирішення конфліктних і стресових ситуацій. Зроблено висновок, що формування психологічної та професійної готовності вчителів до створення інклюзивного освітнього середовища зумовлені змістом навчальних програм і практичною спрямованістю занять на курсах підвищення кваліфікації.

Опубліковано
2022-11-09