Трансформація географічної освіти у процесі реалізації концепції Нової української школи

  • Вадим Лунячек Харківський національний економічний університет
  • Катерина Борисенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Юлія Ієвлєва Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: New Ukrainian School, geographical competence, geography education, geography teacher, student's individual development trajectory, student-centered learning.

Анотація

У статті схарактеризовано зміни, що відбулися в царині географічної освіти під впливом реформи Нової української школи. Географію представлено як дисципліну, що має неабиякий вплив на формування у випускника сучасного закладу освіти основних загальних і спеціальних компетентностей. Наведено та інтерпретовано результати опитування учнів та випускників закладів загальної середньої освіти щодо низки чинників, які впливають на якість проведення уроків географії, запропоновано рекомендації стосовно покращення шкільної географічної освіти в Україні.

Визначено, що сучасна географічна освіта має бути динамічною, освітній процес потрібно індивідуалізувати на засадах особистісно орієнтованого навчання та спрямувати на формування низки загальних і спеціальних компетентностей. Наголошено, що вчитель географії, окрім безумовної наявності глибоких знань із дисципліни, повинен бути наділений ще й високим рівнем мотивації, вміти аналітично мислити, володіти знаннями з педагогіки та психології, доцільно використовувати новітні освітні технології, зокрема інформаційно-комунікаційні.

Опубліковано
2022-11-09