Війна як чинник впливу на смисложиттєву сферу сучасних підлітків

  • Катерина Журба Інститут проблем виховання НАПН України
Ключові слова: смисложиттєві цінності, підлітки, війна, стресостійкість, досвід виживання, емоційна стійкість, планування життя.

Анотація

У статті розглядається проблема війни як чинника впливу на смисложиттєву сферу сучасних підлітків. На основі аналізу наукових джерел війну визначено як збройну боротьбу між країнами, державами за території, ресурси, сфери впливу, що супроводжується економічними і людськими втратами, нав’язуванням чужорідної політики з метою зміни політичного чи суспільного устрою, відмови від свободи та права вибору.

Доведено, що підлітки, які переживають війну, страждають від стресу, депресій, тривожності, ПТСР, втрати ідентичності, закриваються в собі, обирають добровільну соціальну ізоляцію та асоціальну поведінку.

Схарактеризовано стрес як реакцію організму на сильні зовнішні подразники та виявлено три стадії стресу: тривога, адаптація, виснаження.

Встановлено, що найбільшими стресорами для підлітків є: сирени, бомбардування та обстріли, навіть якщо вони далеко; паніка дорослих; різноманітні диверсійні дії і теракти; комендантська година та обмеження воєнного часу; руйнування житлових будинків; необхідність перебувати у бомбосховищах; інформація про масове насилля, полонених, тортури, втрати. Для дітей, які опинилися в окупації, такими стресорами є наслідки війни, масове насилля, виживання у надзвичайних ситуаціях, постійні загрози життю, втрата рідних, ризики, пов’язані з евакуацією, спогади.

У роботі використано такі методи, як бесіда, планування, «Толерантність до невизначеності» С. Бандера.

Підтверджено, що смисложиттєві цінності є умовою виживання підлітків у період війни через формування емоційної стійкості, планування життя та врахування досвіду виживання минулих поколінь в умовах війни, створення власного досвіду виживання. Підтримка сім’ї та психолого-педагогічна допомога фахівців сприяють підвищенню рівня стресостійкості підлітків у цій ситуації.

Практичне значення статті полягає в тому, що її матеріали можуть використовуватися у процесі організації виховної роботи закладів загальної освіти, підготовки педагогів, психологів, у роботі з батьками і  педагогічній практиці студентів.

Опубліковано
2022-11-09