Дидактичні особливості професійних компетентностей учителів математики у Франції

  • Олена Марченко Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: професійна компетентність учителя, післядипломна педагогічна освіта, європейська практика післядипломної педагогічної освіти, підвищення кваліфікації вчителів математики у Франції, компетентнісне спрямування освіти.

Анотація

У статті подано опис ключових дидактичних особливостей професійних компетентностей учителів математики у Франції. Здійснено аналіз сучасних публікацій вітчизняної та французької педагогічної преси щодо особливостей досвіду післядипломної професійної підготовки педагогів за кордоном. Матеріали статті дозволяють дійти висновку, що система французької післядипломної освіти, яка за своєю суттю фактично втілює на практиці ідеї, близькі до перспективних цілей Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа», становить науковий інтерес щодо дидактичних особливостей професійних компетентностей педагогічних працівників загалом і, зокрема, вчителів математики.

Актуальність статті пов’язана з необхідністю всебічного розгляду питання адаптації українських школярів до вимушеного навчання за кордоном, зокрема в системі французької державної освіти, що пов’язано з наслідками повномасштабної війни Росії проти України. Практична значущість проблеми, що висвітлюється у статті, полягає у необхідності вивчення й подальшого впровадження у практику вітчизняної післядипломної освіти педагогів кращих надбань європейського досвіду розвитку професійних компетентностей учителів математики.

Опубліковано
2023-02-08