Організація профільного навчання: симбіоз загальної середньої та позашкільної освіти

  • Ірина Мосякова
Ключові слова: профілізація освіти, профільне навчання, компетентнісний та особистісно орієнтований підходи до навчання, здобувачі освіти.

Анотація

У статті розглянуто окреслено питання впровадження профільного навчання в Україні, побудови системи профорієнтації в умовах профільного навчання відповідно до індивідуальних компетентностей та здібностей, професійних орієнтацій здобувачів освіти.

Обґрунтовано пріоритети системи освіти з урахуванням особливостей диференційованого навчання, створення ефективного механізму залучення та використання державних ресурсів для потреб освіти. Проаналізовано напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення щодо формування державної політики, розвитку й організації профільного навчання, адже перехід до профільного навчання сприяє  реалізації особистісно орієнтованого освітнього процесу, розширенню можливостей побудови здобувачем освіти індивідуальної освітньої траєкторії.

Окреслено перспективи подальшого вдосконалення та модернізації державної політики в галузі освіти в Україні, що полягають у забезпеченні реального переходу до організації профільного навчання в закладах загальної середньої освіти. Визначено умови симбіозу загальної середньої і позашкільної освіти в умовах реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі.

Схарактеризовано підходи до розуміння понять «профільна освіта» та «профільне навчання»; описано основні профілі, що знайшли відображення в проєкті Державного стандарту профільної середньої освіти, де виокремлено освітні галузі. Наголошено, що, залежно від потреб здобувачів освіти, можливостей закладів освіти та освітньої мережі територіальних громад, можуть відкриватися й інші профілі.

Розглянуто зміст сучасної профільної освіти, моделювання загальнопредметної та профільної освіти з позиції характеристики змісту освіти, пріоритетів, цінностей, ключових особливостей, ступеня, критеріїв оцінки підсумкових результатів; шляхи реалізації змісту освіти на підставі проєктно-технологічного підходу, що інтегрує всі види діяльності особистості.

Опубліковано
2024-01-25