Нова українська школа у вимірі інноваційних освітніх практик

  • Галина Стрільчик Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, заклади освіти, Концепція Нової української школи.

Анотація

У статті висвітлено важливість підвищення професійного рівня педагогів Нової української школи завдяки упровадженню інноваційних освітніх практик як характерної ознаки сучасної освіти та освіти майбутнього. Здійснено аналіз сучасного стану впровадження інноваційної діяльності в системі освіти, оскільки її необхідність зумовлена часом, конституційними вимогами, тенденціями розвитку освіти відповідно до індивідуальних потреб та здібностей дітей. Наголошено, що нововведення в сучасній освіті – нагальна потреба сьогодення, оскільки лише інноваційна за своєю суттю освіта може виховати людину, яка сповідує сучасні закони глобалізації суспільства і стандарти Євросоюзу.

Схарактеризовано роботу авторських творчих майстерень, що функціонують на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та є не лише своєрідною альтернативою підвищення кваліфікації вчителів, а й прикладом інноваційної форми роботи з педагогічними працівниками регіону. Зроблено висновок, що використання інноваційних освітніх практик сприяє забезпеченню доступу до них суб’єктів інноваційної освітньої діяльності, зберіганню інформації про освітні інновації, а також підготовці суб’єктів освітньої діяльності до використання освітніх інновацій.

Опубліковано
2024-04-20