Педагогічна культура вчителя в контексті новітньої парадигми освіти

  • Михайло Галатюк Рівненський державний гуманітарний університет
  • Юрій Галатюк Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: культура, розвиток, майстерність, фізичне виховання, підготовка, вчитель, досвід, фахівець, творчість.

Анотація

У статті розглянуто сутність педагогічної культури як важливої складової професіограми вчителя. На основі аналізу наукової літератури, а також використання методів емпіричного й теоретичного рівня наукового пізнання запропоновано визначення педагогічної культури вчителя. Відзначено, що педагогічна культура – це інтегративна система, процес і результат самоорганізації та еволюціонування освітнього простору, що інтеріоризуються у компетентнісний досвід педагога. Наголошено, що запропоноване визначення педагогічної культури вимагає подальшого дослідження крізь призму системного й синергетичного підходів до аналізу освітнього простору.

Встановлено, що педагогічна культура – це системне утворення, яке перебуває в діалектичних взаємозв’язках з усіма видами особистісної культури вчителя. Основою педагогічної культури вчителя є система педагогічних цінностей та особистісних якостей, котрі застосовує педагог під час професійної діяльності.

У процесі аналізу педагогічної культури як феномена педагогічної практики з’ясовано, що функціональною основою педагогічної культури вчителя, її стрижнем є педагогічна майстерність.

Запропоновано основні критерії визначення рівня розвитку педагогічної культури на прикладі підготовки фахівців фізичного виховання.

Опубліковано
2024-04-20