ХМАРНІ СЕРВІСИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ПРОЄКТІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ: АНАЛІЗ ТА КРИТЕРІЇ ДОБОРУ

  • Валентина Корольчук Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: колективні проєкти, майбутні фахівці з інформаційних технологій, хмарні сервіси для управління проєктами, хмарні сервіси для колективної розробки програмних продуктів, критерії добору

Анотація

У статті проаналізовано критерії добору хмарних сервісів для управління проєктами та колективної розробки програмних продуктів, використання яких буде доцільним у процесі підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Наведено порівняльну характеристику відібраних хмарних сервісів за визначеними критеріями та показниками, а також запропоновано рекомендації щодо їх використання у процесі організації проєктної роботи й розробки програмних продуктів. Представлено результати педагогічного дослідження щодо використання означених хмарних сервісів у процесі підготовки майбутніх ІТ-фахівців.

Опубліковано
2020-02-12