ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

  • Андрій Яцишин Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
  • Євген Романенко Міжрегіональна академія управління персоналом
  • Ірина Дейнега Національний авіаційний університет, м. Київ
  • Анна Яцишин Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
  • Валерія Ковач Національний авіаційний університет, м. Київ
Ключові слова: хмарні технології, хмарні сервіси, аспіранти, майбутні доктори філософії, PhD, цифровізація освіти, ІКТ

Анотація

Нині в Україні важливим є питання гармонізації з європейськими та світовими науковими ініціативами, зокрема щодо застосування хмарних технологій і сервісів у підготовці фахівців різних спеціальностей. Потреба модернізації підготовки майбутніх докторів філософії (PhD) зумовлена передусім викликами нового інформаційного й глобалізованого суспільства та цифровою трансформацією всіх сфер життя, серед яких – освіта та наука. Проведене дослідження спрямоване на визначення перспективних напрямів застосування хмарних сервісів у підготовці майбутніх PhD. Розглянуто досвід застосування хмарних технологій та їх сервісів в освітньо-науковому просторі у працях українських та зарубіжних учених. Здійснено аналіз вітчизняного досвіду щодо підготовки майбутніх фахівців різних спеціальностей, зокрема і майбутніх PhD із застосуванням хмарних сервісів. Наголошено, що вдосконалення підходів до підготовки майбутніх PhD на основі застосування хмарних сервісів дозволить підвищити в них рівень розвитку цифрової компетентності, а використання хмарних сервісів для підтримки наукової та науково-організаційної діяльності сприятиме підвищенню рівня організації та здійсненню наукових досліджень.

Опубліковано
2020-02-12