АКМЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

  • Ярослав Співак ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Ключові слова: акмеологічний підхід, концептуальні положення, функції, принципи, неперервна освіта, особистість

Анотація

У статті розкрито особливості засвоєння майбутніми соціальними працівниками теоретичних засад неперервної освіти в ході вивчення курсу «Андрагогіка з основами акмеології». Студенти оволодівають категоріальним апаратом з означеної сфери, усвідомлюють сутність безперервної освіти як системи, що охоплює всі рівні освіти. Важливим при цьому є акмеологічний підхід до педагогічної підготовки майбутніх соціальних працівників, що полягає у виявленні природного потенціалу кожної людини та створенні умов для подальшого вияву їх творчих інтересів та обдарувань.

Опубліковано
2020-02-13