КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ «РІВНИЙ – РІВНОМУ»

  • Наталія Сушик Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: соціальне виховання, технології соціального виховання, соціальний досвід особистості, компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, здоров’язбережувальна, комунікативна, правова, життєва компетентності особистості, технологія формування здорового способу життя дітей підліткового та юнацького віку з використанням методу «рівний – рівному»

Анотація

У статті визначено сутність та ознаки технології соціального виховання особистості. Розроблено характеристику технології формування здорового способу життя дітей підліткового та юнацького віку з використанням методу «рівний – рівному» на основі компетентнісного підходу. Запропоновано практичні рекомендації для соціальних педагогів і фахівців із соціальної роботи з метою підвищення ефективності застосування означеної технології.

Опубліковано
2020-02-13