КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ЦІННІСНОГО КОМПОНЕНТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Василь Федорець Інститут вищої освіти НАПН України, Вінницька академія неперервної освіти
Ключові слова: інтелектуально-ціннісний компонент здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури, післядипломна освіта, інтенційність, інтелект, здоров’язбережувальне мислення, здоров’язбережувальні уявлення, методологія.

Анотація

У статті представлено концептуалізацію інтелектуально-ціннісного (когнітивного) компонента здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури. Розробка когнітивного компонента здійснюється на основі запитів практики, врахування специфіки післядипломної освіти та з використанням елліністичних ідей софросіне (з дав.грец. σωφροσύνη – здоровий глузд, «чистий розум», поміркованість, гармонійність) і діаноетичних (мисленнєвих) чеснот Арістотеля, а також концепцій аутопоезису У. Матурани та Ф. Варели, холістичних уявлень про цілісність психіки і ціннісний та етичний виміри розуму. Інтелектуально-ціннісний компонент має складну структуру і представлений здоров’язбережувальними: інтенційністю, мисленням, уявленнями, інтелектуальними орієнтирами, проблематизацією, прогнозуванням, передбаченням (антиципацією), когнітивними цінностями, когнітивними установками, когнітивними стратегіями, когнітивними навичками, наративами, дискурсивними і діалогічними практиками, візіями, рефлексіями, інтерпретаціями та ін. Здоров’язбережувальна інтенційність визначається як професійно орієнтована спрямованість свідомості вчителя, що проявляється в його здатності до виокремлення, актуалізації, бачення, розуміння феноменології людини, репрезентованої у форматі збереження її життя та здоров’я, а здоров’язбережувальне мислення – як практично орієнтована інтелектуальна здатність педагога до актуалізації, аналізу, інтерпретацій проблематики людини як панорами нормативних та патологічних феноменів, що здійснюється на основі використання вітальних, життєтворчих і гуманістичних стратегій, а також екзистенційного й культурного потенціалів.

Опубліковано
2020-02-13