МУЗИКОТЕРАПІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

  • Ольга Гнепа ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського»
Ключові слова: музикотерапія, майбутні вчителі, заклади вищої освіти, лікувальні властивості, музика.

Анотація

У статті проаналізовано потенціал музикотерапії та розглянуто її лікувально-педагогічні властивості. Здійснено короткий історичний огляд здоров’язбережувального впливу музики. Висвітлено можливість застосування музикотерапії в освітньому процесі закладів вищої освіти загалом та педагогічного коледжу зокрема.

Опубліковано
2020-02-13