КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДИСКУРСИВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

  • Оксана Клочко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність майбутнього вчителя інформатики, дискурсивно-комунікативна модель, професіоналізація, гуманізація, аксіологізація, методологія, інклюзія, педагогіка здоров’я, інформатика

Анотація

У статті на основі соціально-антропологічних, дискурсивних і феноменологічних візій та інтерпретацій, а також використання уявлень про комунікативно-сітковий характер й соціально-комунікативну динаміку сучасних соціальних систем представлено концептуалізацію дискурсивно-комунікативної моделі здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Означена модель передбачає наявність п’яти компонентів:  когнітивного (інтелектуального), діяльнісного, особистісно-психологічного, дискурсивно-комунікативного та інклюзивно-ціннісного. Здоров’язбережувальна компетентність репрезентується як інтегративний особистісно-професійний, соціокультурний, дискурсивно-комунікативний феномени, що розкриваються у професійно-суб’єктних форматах та інтерсуб’єктивному вимірі, зокрема системоорганізуючим компонентом даної компетентності є дискурсивно-комунікативний.

Опубліковано
2020-02-13