В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ

  • Лариса Березівська ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського НАПН України
Ключові слова: В. О. Сухомлинський, школа, вчитель, методична робота, бібліотека

Анотація

У статті на основі аналізу педагогічних праць В. О. Сухомлинського розкрито його ідеї стосовно ролі бібліотеки в організації методичної роботи школи. Виявлено, що в освітньому просторі Павлиської середньої школи вагоме місце відводилося бібліотеці як дієвому засобу підвищення фахового рівня педагогічних кадрів, взаємного професійного збагачення членів педагогічного колективу, розширення методичних знань, а отже, осягнення нових форм і методів навчання та виховання учнів. Аргументовано, що ідеї педагога актуалізуються нині в умовах розбудови Нової української школи, сучасних інформаційних викликів, дискурсів про модель шкільної бібліотеки.

Опубліковано
2020-02-13