МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ

  • Тетяна Ковбасюк Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: цінності, мораль, моральність, моральні цінності, моральна позиція, ціннісна орієнтація, структура моральних цінностей, моральна самосвідомість, виховання

Анотація

У статті проаналізовано моральні цінності сучасного виховання. Висвітлено основні теоретичні положення щодо змісту і сутності процесу виховання моральних цінностей зростаючої особистості, зокрема на основі аналізу філософських, педагогічних та психологічних праць провідних вітчизняних науковців встановлено, що утвердженню моральності сприяє багаторазове здійснення самостійного морального вибору, здатність покладатися на себе і відповідати за свої вчинки. Розкрито значення понять «цінності», «ціннісні орієнтації», «моральність», «моральні цінності». Особливу увагу акцентовано на ролі сім’ї  як соціальному інституті та важливому компоненті освітнього процесу.

Опубліковано
2020-02-13