РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ПЕДАГОГІКИ СПІВРОБІТНИЦТВА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

  • Галина Чачіна Національний університет водного господарства та природокористування
Ключові слова: співробітництво, навчальний процес, студактивне навчання, діяльність студентів, організація навчання, спецдисципліни, технологія навчання, знання.

Анотація

  У статті не лише теоретично окреслено значення педагогіки співробітництва, а й представлено приклади її практичного застосування в освітньому процесі Рівненського економіко-технологічного коледжу НУВГП. Описано технології дослідницького та студактивного навчання, а також запропоновано шляхи розв’язання конкретних виробничих ситуацій на заняттях зі спецдисциплін, використання ділових ігор та кейс-методу.

Опубліковано
2020-03-12