ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИЙ УРОК В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СЬОГОДЕННЯ

  • Юлія Глінчук Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: здоров’я, учні, здоров’язберігаючий урок, критерії.

Анотація

У статті наголошується на актуальності здоров’язбереження учнів. Зауважується значущість проблеми здоров’язберігаючого уроку. Здійснюється загальний огляд означеного питання на основі аналізу науково-методичних джерел та практики діяльності закладів загальної, вищої та післядипломної педагогічної освіти. Зазначається, що представлені погляди дослідників дають змогу окреслити основні критерії здоров’язберігаючого уроку, однак оцінювання ефективності уроку з позицій здоров’язбереження має місце лише в поодиноких закладах загальної середньої освіти. У закладах вищої та післядипломної педагогічної освіти питанню здоров’язбереження учнів під час уроку належна увага не приділяється.

Опубліковано
2020-03-12