ОСОБИСТІСНА РЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (на прикладі Рівненського державного гуманітарного університету)

  • Клавдія Джеджера Рівненський державний гуманітарний університет
  • Тетяна Черніговець Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: особистісна самореалізація, саморозвиток, самоактуалізація, студент закладу вищої освіти, позааудиторна діяльність, гуманітарний університет.

Анотація

У статті розглядається проблема особистісної самореалізації студентів в умовах закладу вищої освіти. На підставі теоретичного аналізу поглядів учених встановлюється, що самореалізація є процесом усвідомлення свого «Я», розкриття особистісного потенціалу (пізнавального, морально-етичного, творчого, комунікативного, естетичного) та його реалізації в життєдіяльності особистості, що уможливлює її розвиток і вдосконалення. Розкривається досвід Рівненського державного гуманітарного університету стосовно стимулювання особистісної самореалізації студентів шляхом організації різноманітних форм позааудиторної діяльності.

Опубліковано
2020-03-12