УКРАЇНСЬКИЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ БАЯНА: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЖАНРУ (на прикладі Концерту № 1 для баяна із симфонічним оркестром Миколи Різоля)

  • Станіслав Димченко Рівненський державний гуманітарний університет
  • Тетяна Петренко Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: оригінальний репертуар, баянне мистецтво, академічний жанр, музична мова, тематичний матеріал, композиторська творчість.

Анотація

У статті проаналізовано історичні передумови виникнення та шляхи розвитку концертного жанру в українській музиці для баяна. Представлено музикознавчий аналіз жанру концерту у творчості М. Різоля (на прикладі Концерту № 1 для баяна із симфонічним оркестром). Охарактеризовано основні аргументи мистецької самобутності; окреслено місце баянного концерту в еволюції українського баянного мистецтва.

Опубліковано
2020-03-12