Феномен коучингу в зарубіжному дискурсі

  • Борис Савчук ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
  • Галина Білавич ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: коучинг, коуч, наставник, науковий дискурс, розвиток особистості.

Анотація

У статті здійснено аналіз інтерпретацій коучингу,що випливають з доробку його провідних західних ідеологів (М. Аткінсон, Т. Голлвей, М. Дауні, К. Дуглас, А. Ківінська, Г. Кімсі-Хауз, Ф. Кліффорд, С. Кові, С. Маєвська, К. Пеп’як-Ковальська, Е. Парслоу, Т. Рає, М. Рей, Ф. Сандал, С. Торпі, Л. Уітворт, Дж. Уітмор, Т. Чойс, Е. Швец та ін.). Визначено спільне та особливe у тлумаченні коучингу в західному та українському науковому дискурсі. 

Опубліковано
2020-09-02