Письменники-педагоги XIX – 30-х років XX ст. – автори навчально-методичного забезпечення освітніх закладів Західної України

  • Марія Багрій ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: освіта, письменники-педагоги, Західна Україна, автор, навчально-методичне забезпечення.

Анотація

У статті окреслено період пробудження самосвідомості українського народу на основі суспільності, культурно-освітнього руху, українськогошкільництва, коли викристалізовуються ідеї культуровідповідності й вільного виховання особистості, відбувається не лише розробка, а й часткове впровадження цих ідей у навчально-виховний процес на основі використання змісту й відповідних форм і
методів практичної роботи. Аналіз життя і діяльності, літературних творів письменників-учителів цього часу дає можливість стверджувати, що просвітництво, громадянська свідомість, патріотизм, відданість інтересам народу властиві передусім самим митцям, їхні літературні твори, громадська та просвітницька діяльність насичені низкою виховних ситуацій, характерами, поглядами, вчинками людей, які жили на території Західної України у кінці ХІХ –30-х роках ХХ ст.

Опубліковано
2020-09-02